Θηρῶσι

Θηρῶσι
Θηρώ
fem dat pl (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • θηρῶσι — θηράω hunt pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) θηράω hunt pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) θηράω hunt pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) θηράω hunt pres subj act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Θηρῶσ' — Θηρῶσι , Θηρώ fem dat pl (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • θηρῶσ' — θηρῶσα , θηράω hunt pres part act fem nom/voc sg (attic epic doric ionic) θηρῶσι , θηράω hunt pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) θηρῶσι , θηράω hunt pres subj act 3rd pl (attic epic ionic) θηρῶσι , θηράω hunt pres ind act 3rd …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”